Thursday, 06/10/2022 - 17:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Triển khai thực hiện Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDTX cấp THPT