Thursday, 06/10/2022 - 18:06|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Triển khai Thông tư số 13/2022/TTBGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT