Thứ tư, 13/11/2019 - 09:18|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Hướng dẫn công tác chuẩn bị tham gia Hội thao GDQP-AN cấp Sở lần thứ I năm học 2019-2020