Friday, 14/08/2020 - 12:45|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

LỚP HỌC TIẾNG ANH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chương trình học 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 ngày càng được phổ biến rộng rãi tại các trung tâm Tiếng Anh ở các thành phố lớn. Vài năm gần đây, trường APC Gia Lai đã đưa chương trình học tiếng anh với người nước ngoài vào chương trình giảng dạy chính khóa và chương trình tự chọn, đưa các em 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉, 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆, 𝑰𝑬𝑳𝑻𝑺...
Đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘵𝘶̛̀ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘬𝘺̀ 𝘐𝘐 𝘕𝘏 2019-2020, 𝘤𝘢́𝘤 𝘦𝘮 𝘩𝘰̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘳𝘶́ 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘣𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘰̂́𝘪.
Việc đưa chương trình tiếng anh người nước ngoài vào chương trình giảng dạy giúp học sinh 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝒑𝒉𝒂́𝒑, 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒂̂𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̃, 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒐 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆, 𝒏𝒐́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑.✍

Xem chi tiết: https://www.facebook.com/pg/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-APC-Gia-Lai-1708214599426582/photos/?tab=album&album_id=2616135598634473&__xts__%5B0%5D=68.ARBQ3O6UKhQKukXJcrO4P_OtoozN2TuH9QcHc9692VEzxksoUtZQemoDBpJe6V85duwv332juU23syLr6xUXq25oixYrZDwmm3EMIrojSk7KmrpigSm9qW1WxcV3jtAm6mRdSpUEpWo63UJVQsYrYJgJm3VSX7LjZ8QcCQSgXWxJVAzCRwvqAAk1Ak3XjGkPo_XUg1YWIztrVyxR3y2RHPeUO2zsZ0Lm7_JFjqPBRxi6VRmdGMf6s4kuHdh3D3qznBfiPVQB-E_BcHm91xvhj8HvC9hc6B-9v4e0o7LA-1DicY9mYigBV1AdF7gFlt97Os9bVcXat9mRyUajzHwl_6PWlC68huHfsLeL_Fhk3tWS-nMhWZCafuLmR8YaFvGjod5R23kne7bQqFpra7Hszc7w0oqhijmY0Bgf_aOXXpdjspCCzyCl&__tn__=-UC-R

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 102
Hôm qua : 181
Tháng 08 : 3.125
Năm 2020 : 51.633