Monday, 21/09/2020 - 00:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

KẾ HOẠCH THI HSG CẤP TRƯỜNG KHỐI 7,8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG QT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               -----*****-----      

                  Số:     / KH- APCGL                                                       Gia Lai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

                                                                                                                                                           

KẾ HOẠCH

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 7,8

 NĂM HỌC 2018- 2019

           

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Tạo không khí sôi nổi thi đua học tập, khích lệ tinh thần ham học hỏi trong học sinh;

- Tạo nguồn HS giỏi cho các năm sau tham gia thi HS giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh;

- Nghiêm túc, khách quan, công bằng, trung thực.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THI

- Môn thi và đối tượng:

+ Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý: HS khối 7

+ Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Sinh học, Hóa Học, Lịch Sử, Địa Lý: HS khối 8

- Mỗi HS tham gia thi 01 môn

- Điều kiện: Học sinh dự thi phải đảm bảo các điều kiện sau: HKI năm học 2018-2019

          + Hạnh kiểm học kì 1: từ khá trở lên;

+ Học lực học kì 1: từ khá trở lên;

          + Điểm TBMHK1 môn dự thi từ 6,5 trở lên.

- Hình thức và thời gian:

          + Môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, 90 phút/môn

          + Các môn còn lại: kết hợp cả tự luận và trắc nghiệm. Riêng môn Tiếng Anh có thêm kỹ năng nghe và vấn đáp.

- Thời gian thi: Buổi chiều tiết 2, 3 ngày 09. 4.2019;

- Địa điểm: Hội trường. Riêng môn Tiếng Anh thi tại phòng thi do Giáo vụ sắp xếp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chuyên môn:

- Phân công GV ra đề (có ma trận, hướng dẫn chấm) gửi về Giáo vụ trước ngày 03.4.2019;

- Phân công GV chấm bài, nộp kết quả về Giáo vụ trước ngày 11.4.2019;

- Nhóm Tiếng Anh phân công GV chuẩn bị đề và làm giám khảo phần thi vấn đáp.

2. GV chủ nhiệm và GV bộ môn:

- Lập danh sách học sinh đăng kí dự thi (theo mẫu) gửi về Giáo vụ trước ngày 31.3.2019;

- Đôn đốc, nhắc nhở, động viên học sinh ôn tập, tham gia đầy đủ và có chất lượng.

3. Giáo vụ:

- In sao đề thi và chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi;

- Phân công GV làm nhiệm vụ coi thi;

- Nhập điểm và trình Lãnh đạo Trường xét duyệt kết quả.

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                   Lê Thị Hồng Linh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 54
Tháng 09 : 2.933
Năm 2020 : 58.320