Sunday, 20/09/2020 - 23:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4.2019

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG QT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ----------*****---------                                                   Pleiku, ngày 30 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Tháng 04.2019

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

thực hiện

1

Giáo dục HS tìm hiểu ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1.5

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS khối THPT tại Sư đoàn 320

Tham gia Hội sách 2019

Học sinh nghỉ Lễ an toàn và đi học lại đúng thời gian quy định

Đoàn trường

 

Đoàn trường, GVCN

 

Toàn trường

Toàn trường

Trong tháng

 

Ngày 5/4

 

Ngày 1-7/4

Ngày 14,15/4

2

 

Phối hợp với Đoàn trường trong việc theo dõi, đôn đốc các em thực hiện tốt nền nếp. Kiểm tra nền nếp, học tập, thực hiện nội quy và vệ sinh của các lớp

GV, NV và HS toàn trường

 

Đoàn trường, GVCN

Trong tháng

 

 

Trong tháng

3

 

Thực hiện đúng quy chế chuyên môn và quy định của cơ quan.

Cả tổ

Trong tháng

4

 

 

Ra đề thi chọn HSG khối 7,8 và nộp giáo vụ

 

Tổ chức thi chọn HSG khối 7,8

 

Ra đề, chấm và trả bài kiểm tra định kỳ đúng thời gian quy định

Bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu, kém đúng lịch

Các tổ/ nhóm CM

 

Các tổ/ nhóm CM và HS đăng kí

Các tổ/ nhóm CM

 

Các tổ/ nhóm CM

 

Ngày 3/4

 

Ngày 9/4

 

Trong tháng

 

Trong tháng

5

Khối 12:

Hoàn thành chương trình chính khóa và ôn tập THPT Quốc Gia

Hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên

Hoàn thành tài liệu ôn tập có chất lượng

Thi thử THPT Quốc gia (đề trường)

 

Các tổ/ nhóm CM và GV dạy khối 12

 

 

Tuần 35

 

 

 

Tuần 37

6

Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh khối 5,9 và 12

Lên kế hoạch chăm sóc bồn hoa của các lớp

GVCN khối 5,9,12

GVCN và HS

Tuần 38

Trong tháng

7

Học sinh tham gia kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng

 

Học sinh tham gia kỳ thi Olympic tháng 4

 

Tham gia kỳ thi SASMO

Thầy Ngọc, cô Duyên, HS tham gia

Cô Linh, thầy Sĩ và HS tham gia

Nhóm Toán và HS đăng kí

Ngày 2-5/4

 

Ngày 4-7/4

 

Ngày 7.4

8

Hoạt động CLB có chất lượng

Hướng dẫn HS học buổi tối và quản lí HS bán trú nghỉ trưa nghiêm túc

GV được phân công

Trong tháng

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                         

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 63
Tháng 09 : 2.932
Năm 2020 : 58.319