Monday, 28/11/2022 - 14:13|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Chung tay cùng APC hướng về miền Trung thân yêu <3

Thời gian qua, tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tài sản, tính mạng người dân, sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Công đoàn Nhà trường, Đoàn Thanh niên triển khai kế hoạch quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung như sau:

𝟏. Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường;

Ban đại diện CMHS các lớp và Nhà trường;

Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm;

Các đoàn thể chính trị xã hội.

𝟐. 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: Quyên góp tiền mặt trên tinh thần tự nguyện.

Theo 2 phương thức:

- Các lớp: gửi tại Đoàn thanh niên (Thầy Luân), đính kèm danh sách chi tiết;

- Các tổ Công đoàn, CMHS nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho thầy Đào Xuân Linh - PCT Công đoàn theo số STK 𝟔𝟐𝟑𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟗𝟗𝟓𝟖 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai (BIDV).

𝟑. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂: từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2020.

Video liên quan