1. Mục đích: Tạo cơ hội cọ sát cho các em học sinh và giúp các em đánh giá năng lực của bản thân. Đồng thời, phát hiện những học sinh có năng lực tư duy tốt để nhà trường trao học ...