Sunday, 29/11/2020 - 00:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9 VÀ HỌC SINH THPT

Nhằm động viên các em học sinh luôn nỗ lực học tập, Hội đồng Quản trị của trường APC Gia Lai đã có chính sách trao những học bổng rất giá trị để khuyến khích các em có thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa và kì thi vào trường chuyên có nguyện vọng học cấp THPT tại trường APC Gia Lai. Dưới đây là quyết định của chủ tịch HĐQT trường APC Gia Lai. Quyết định này áp dụng cho tất cả các học sinh trong và ngoài tỉnh Gia Lai

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI

----------

Số: /QĐ - APC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

                 Pleiku, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trao học bổng cho học sinh thi đỗ vào trường Chuyên và kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh.

--------------

CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG QUỐC TẾ

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG GIA LAI

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai;

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT, Ban giám đốc và  Ban giám hiệu Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai ngày 12 tháng 7 năm 2019;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Trao học bổng trị giá 100% học phí và giảm 50% lệ phí học tiếng Anh với người nước ngoài trong 3 năm học cho học sinh đạt giải nhất và nhì trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa theo học 3 năm cấp Trung học phổ thông tại trường trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, từ năm học 2019 – 2020.

- Trao học bổng trị giá 70% học phí và giảm 50% lệ phí học tiếng Anh với người nước ngoài trong 3 năm học cho học sinh đạt giải ba trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa theo học 3 năm cấp Trung học phổ thông tại trường trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, từ năm học 2019 – 2020.

- Trao học bổng trị giá 50% học phí và giảm 50% lệ phí học tiếng Anh với người nước ngoài trong 3 năm học cho học sinh đạt giải khuyến khích trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa theo học 3 năm cấp Trung học phổ thông tại trường trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, từ năm học 2019 – 2020.

  - Trao học bổng trị giá 50% học phí và giảm 50% lệ phí học tiếng Anh với người nước ngoài trong 3 năm học cho học sinh thi đỗ vào trường Chuyên theo học 3 năm cấp Trung học phổ thông tại trường trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, từ năm học 2019 – 2020.

 

 

Điều 2: Các học sinh đạt học bổng sẽ được những ưu tiên tham gia các lớp học:

- Bồi dưỡng môn chuyên và ôn thi đại học theo khối thi đại học.

- Học chương trình tiếng Anh Quốc tế và chương trình luyện thi IELTS với mục tiêu chuẩn đầu ra từ 6.0 IELTS trở lên.

- Học sinh sẽ được học 32 tiết tiếng Anh/tháng, trong đó có 20 tiết học với giáo viên người nước ngoài.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, BGH, Kế toán, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH HĐQT

- HĐQT (báo cáo);                                                                                                            (Đã ký)

- Như Điều 3;

- Lưu VP.                                                                           NGUYỄN THỊ NGỌ                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                      

                                                                                                

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 46
Tháng 11 : 1.530
Năm 2020 : 62.806