Friday, 21/02/2020 - 10:41|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
 • ĐÀM VĂN NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0947609955
  • Email:
   ngoc.v.dam@apc.edu.vn
 • Lê Thị Hồng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905795651
  • Email:
   honglinhgl@yahoo.com.vn
 • Đào Xuân Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0915674709
  • Email:
   linh.x.dao@apc.edu.vn